કાર્યવાહી / પેકેટો પર છાપેલી કિંમતથી વધુ રકમ લેનારાઓને હવે સરકાર નહીં છોડે, છેલ્લાં 2 વર્ષમાં 99 વેપારીઓને દંડ"

The government will no longer spare those who charge more than the price printed on the packets

Weight & Measure Department Latest News: તોલમાપ તંત્ર દ્વારા તા. 31-12-2023ની સ્થિતીએ કુલ 99 એકમો સામે કાર્યવાહી કરી 2,62,000 માંડવાળ ફી વસુલવામાં આવી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ