દત્તક / ખેતરમાંથી મળેલી ગોધરાની 3 વર્ષની દીકરીના ભાગ્યા ખુલ્યા, હવે અમેરિકાના રસ્તાઓ પર રમશે

The American couple adopted 3 year girl stuti at godhra, panchmahal

અમેરિકાના કેન્સાસ શહેરના એક દંપત્તિ દ્વારા ગોધરાના બાળ ગૃહની ત્રણ વર્ષીય બાળકીને દત્તક લેવામાં આવી હતી, બે વર્ષ પહેલાં દાહોદ નજીક ખેતરમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીને મળી અમેરિકન પરિવારની હૂંફ મળી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ