જમીનમાં મગરોનું રહેઠાણ / VIDEO : ઘરની ફર્શ નીચેથી આવી રહ્યો હતો વિચિત્ર અવાજ, ખોદીને જોયું તો નીકળ્યાં મગરો, લોકો ડર્યાં

Terrifying moment huge crocodiles emerge from crack in floor

મેઘાલયમાં એક ઘરમાંથી જમીન નીચેથી 3 મોટા મગર મળી આવ્યાં હતા. કદાચ પહેલી વાર પાણી નહીં પરંતુ જમીન નીચેથી મગર મળી આવ્યાં છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ