વડનગર / બાળપણમાં નરેન્દ્ર મોદી જ્યાં ચા વેચતા તે ટી સ્ટોલનું થયું નવીનીકરણ, આબેહૂબ તેવો સ્ટોલ બાજુમાં તે જ નંબર સાથે શરૂ કરાયો

Renovation of Vadnagar Railway Station, PM Modi tea stall will be preserved in Tuffan

ફરીવાર લોકો એ જ સમયના સ્ટોલમાં ચાની ચૂસકી માણી શકશે,આ સ્ટોલને નરેન્દ્ર મોદીના સ્ટોલનો જ નંબર T13 આપવામાં આવ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ