મોટા સમાચાર / પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું હોય તો જાણી લેજો, નહીંતર 1લી એપ્રિલથી પૈસાનું નુકસાન થશે

post office savings account new rules

જો તમારૂ પોસ્ટ ઑફિસમાં સેવિંગ એકાઉન્ટ છે તો પૈસા જમા કરવા અને ઉપાડવા માટે પેમેન્ડ કરવા માટે તૈયાર થઇ જાઓ. 1લી એપ્રિલથી કેટલાક નવા નિયમો લાગૂ થવા જઇ રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ