તમારા કામનું / એગ્રીકલ્ચર! વૃક્ષ વાવો અને ભૂલી જાઓ, 12 વર્ષ બાદ થશે એવી આવક કે સપને પણ નહીં વિચાર્યું હોય

Plant a mahogany tree and forget it, after 12 years you can become a millionaire

મહોગનીને સદાબહાર વૃક્ષ માનવામાં આવે છે. તે 200 ફૂટની ઉંચાઈ સુધી વધી શકે છે. તેનું લાકડું લાલ અને ભૂરા રંગનું હોય છે અને તેને પાણીથી નુકસાન થતું નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ