એલર્ટ / ઇ-શ્રમકાર્ડ બનાવનાર સાવધાન, નહી તો એક પણ રુપિયો જમા નહી થાય ખાતામાં, PIBએ ટ્વિટ કરીને ગ્રાહકોને ચેતવ્યા

pib warn about fake e shram card to public

નકલીથી સાવધાન, નકલી ઇ-શ્રમકાર્ડ બનાવતી ગેંગ થઇ સક્રીય, PIBએ ટ્વિટ કરીને આપી ચેતવણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ