ખુલાસો / ભાવનગર 'નેસવડ ગામે શાળાના જ 2 વિદ્યાર્થીઓએ જ તાળા તોડીને પેપરની ચોરી કરી' : ASP સફીન હસનનું મોટું નિવેદન

Paper theft case in Bhavnagar's Neswad, police says The school's teenage student stole the paper

ઘડતરના પાઠ તો ઈમાનદારીથી શીખવા દો: ભાવનગરના નેસવડમાં પેપર ચોરી મામલે પોલીસે મહત્વના ખુલાસાઓ કર્યા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ