રાજકારણ / ભારતીય મૂળના ઋષિ સુનકનું બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી બનાવાનું નક્કી, આટલા સાંસદોનો મળ્યો સપોર્ટ, થોડીવારમાં થશે જાહેરાત

New announcements can be made in Britain by 6.30 pm Indian time.

ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી બ્રિટનમાં નવા પીએમની જાહેરાત થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ