યૂટિલિટી / ફક્ત 1 સિમ્પલ મેસેજથી કરી લો આ કામ, નહીં રોકાય તમારી ગેસ સિલિન્ડરની સબ્સિડી

link your aadhaar card with indane gas agency just sending a text message

તમારા આઘાર કાર્ડને ફક્ત 1 મેસેજ કે મિસ્ડ કોલથી ગેસ એજન્સીના એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરી લો અને મેળવો સબ્સિડીનો લાભ સરળતાથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ