સુવિધા / LICના પોલિસી ધારકો માટે સારાં સમાચાર, હવે ફોન પર જ તમને મળી જશે બધી માહિતી, જાણો કઈ રીતે

lic policy every update will be available on the phone know how the agent will not have to go round for information

મોટાભાગે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC)ના પોલિસી ધારકોને કોઈપણ માહિતી માટે એજન્ટો પાસે જવું પડે છે. જોકે, હવે તમને બધી જ જાણકારી ફોન પર મળી જશે. ચાલો જાણીએ.

Loading...