ધર્મ / આજે કાળીચૌદશ: ઘરમાં અહીં એક દીવડો યમદેવનો પણ કરજો, નરકમાંથી મુક્તિ મળી જવાની છે માન્યતા

Kalichaudash Make a lamp for Yamdev here in the house it is believed to get rid of hell

Diwali 2023 : ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર આજે લોટનો દીવો પ્રગટાવીને યમદેવની પૂજા કરવામાં આવે તો વ્યક્તિને નરકમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ