પરીક્ષા / JEE Advanced 2021ની તારીખ જાહેર, આવા વિદ્યાર્થી હશે તેને મળશે છૂટછાટ 

JEE Advanced 2021 date announced, such a student will get a discount

JEE MAIN પરીક્ષા માટેના રજીસ્ટ્રેશન 16 ડિસેમ્બરે શરૂ થયા હતા 16 જાન્યુઆરી 2021 સુધી તે ચાલુ રહેવાના છે, વિદ્યાર્થીઓ જો કે 17 જાન્યુઆરી સુધી ફી પેમેન્ટ કરી શકે છે. જો કે આજે JEE Advanced 2021 ની તારીખો આજે જાહેર કરવામાં આવી હતી. આગામી 3 જુલાઇ 2021 ના રોજ આ પરીક્ષા યોજાશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ