વડોદરા / સીધી ભરતીમાં પહેલા બદલે ત્રીજા નંબરના ઉમેદવારને નોકરી, હાઈકોર્ટે કહ્યું- પ્લે ડાઈ, પ્લે લૂડો, સિલેક્ટ નંબર થ્રી

In direct recruitment, the number three candidate instead of the first, the job, the High Court said - play die, play ludo,...

વડોદરા મહા પાલિકાએ નિમણૂકમાં ગેરરીતી કરતા . આ મુદ્દો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો .ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ કેસની સુનાવણીમાં કોર્પોરેશનની ભારે ઝાટકણી કાઢી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ