નોટિસ / તમારી રોજીંદી સમસ્યા સામે હવે હાઇકોર્ટે પણ કરી લાલ આંખ, રખડતાં ઢોરના ત્રાસને લઈને સરકાર જલ્દી લાવશે કાયદો

Gujarat High Court today issued notice to Central Government and State Government regarding harassment of stray cattle

રખડતા ઢોરના ત્રાસને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે આજે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારને નોટીસ આપી છે. સાથેજ AMC અને AUDAને પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે.

Loading...