પહેલવાન વિવાદ / મોદી સરકારનો બીજો મોટો નિર્ણય, સેક્રેટરીની હકાલપટ્ટી બાદ કુશ્તી સંઘના બધા કામકાજ પર 'મારી બ્રેક'

GoI has decided to suspend all activities of WFI

પહેલવાનોના યૌન શોષણને કારણે વિવાદમાં આવેલા ભારતીય કુશ્તી સંઘને લઈને કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ