ટ્રાવેલ / આ કપલ 3 વર્ષમાં 15,000 કિલોમીટર સાઇકલિંગ કરીને 7 કંટ્રીઝ ફર્યા, ફોટોઝ જોઈને આકર્ષિત થઈ જશો

couple crossed 3 countries on bicycle in 3 years

3 વર્ષમાં 7 કંટ્રીઝ, 3 કોન્ટિનેન્ટ અને 15,000 કિલોમીટર સાઇકલ પર ટ્રાવેલ કરીને આ કપલે ટ્રાવેલિંગની પરિભાષા બદલી નાંખી. સાઇકલ પર પણ તેમણે દુર્ગમ વિસ્તારોનાં ખૂણાઓ પર ટ્રાવેલ કર્યું.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ