નિવેદન / આ કામ થઈ જાય પછી જ શાળાઓ શરૂ થશે, કેન્દ્ર સરકારે બતાવ્યું શું છે આગળનો પ્લાન

coronavirus when schools will reopen in india doctor vk paul give answers

દેશના કેટલાય રાજ્યોમાં પ્રતિબંધો ઘટાડવામાં આવ્યા છે ત્યારે કેટલાક લોકોના મનમાં સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે દેશમાં શાળાઓ ક્યારે શરૂ થશે? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ