મહામંથન / સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલનમાં કોચિંગ ક્લાસના સંચાલકોને શું છે મુશ્કેલી? જાણો તર્ક-વિતર્ક

Coaching classes are opposing the guidelines issued by the government

મહામંથન: રાજ્યના ક્લાસીસ સંચાલકો સરકારને ગાઈડલાઈનમાં સુધારો કરવા અનુરોધ કરી રહ્યા છે. સરકારની ગાઈડલાઈન શું હતી અને ક્લાસીસ સંચાલકોના તર્ક શું ?

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ