હરણફાળ / સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોના આવાસ સહિતની સુવિધાઓ માટે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય

CM Bhupendra Patel's big decision for facilities including accommodation for socially and economically weaker sections

અમદાવાદની એક પ્રિલિમિનરી ટીપી સ્કિમ - બે ફાઇનલ ટીપી સ્કિમ, સુરતની એક પ્રિલિમિનરી ટીપી સ્કિમ - એક ફાઇનલ ટીપી સ્કીમ અને વડોદરાની એક ડ્રાફ્ટ ટીપી સ્કિમને મંજૂરી આપતા મુખ્યમંત્રી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ