તમારા કામનું / LPG સિલિન્ડર પર સબ્સિડી મળી રહી છે કે નહીં, ઘરે બેઠાં આ રીતે કરો ચેક

Check whether the LPG cylinder is getting subsidy or not

LPG સિલિન્ડર પર સરકાર જે સબસિડી આપે છે તે ગ્રાહકો સુધી પહોંચતી નથી પરંતુ હવે તમે ઘરે બેઠા જ સબસિડીનું સ્ટેટસ જાણી શકશો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ