રાહત / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને મળશે મોદી સરકારની મોટી રાહત, DAમાં થઈ શકે છે આટલા ટકાનો વધારો

central government employees and pensioners dearness allowance will increase 4 percent

નવા વર્ષમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને માટે સારા સમાચાર છે. 2021માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો મળે તેવી આશા છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને હાલના સમય જુલાઈ 2020થી 7 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળતું હતું તે અત્યારે મળી રહ્યું નથી, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મોંઘવારી ભથ્થામાં જાન્યુઆરી 2021માં 4 ટકાના વધારાની શક્યતા છે. જેનાથી દેશના દોઢ કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને લાભ મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ