કિસાન નિધિ / Big News : આ ખેડૂતોના ખાતામાં નહીં જમા થાય 2000 રૂપિયા, આ તારીખ પહેલાં ભૂલ સુધારી લેજો

Big News: Rs 2000 will not be credited to the account of these farmers, correct the mistake before this date

9 મી ઓગસ્ટે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 12.30 કરોડ ખેડૂતોને 9 મા હપ્તામાં 2000 રુપિયાના મળવાના છે પણ અરજીઓમાં ભૂલ હોવાને કારણે 2.77 કરોડ ખેડૂતોને પેસા મળવાના નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ