છેતરપિંડી / બનાસકાંઠામાં ત્રણ ઠગે 20 લાખમાં PSI બનાવવાની આપી લાલચ, પરીક્ષામાં નાપાસ થયો યુવક, હવે નોંધાવી ફરિયાદ

Banaskantha: Three persons lured to make PSI for 20 lakhs, the youth failed in the exam

Banaskantha News: બનાસકાંઠાના ઢોલિયા ગામના યુવકને PSIની પરીક્ષા પાસ કરાવવાની લાલચ આપી 3 ઠગે પડાવ્યા 2 લાખ રૂપિયા, PSIની પરીક્ષામાં પાસ ન થતા યુવકે નોંધાવી ફરિયાદ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ