નુકસાન / તંત્રના બેદરકાર વહીવટને કારણે અમદાવાદીઓની આ સુવિધા પર ઝળુંબી રહ્યું છે સંકટ

AMTS suffers Rs 80 Crore loss in year

સતત ખોટ કરતી એએમટીએસનો વહીવટ સાવ ખાડે ગયો છે. આ ખોટ પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર છે. તેમાનું જે એક કારણસામે આવ્યું છે તે ચોંકાવનારું છે. એએમટીએસને ખોટના ખાડામાં ધકેલવા  પાછળનું કારણ એએમટીએસનું ખાનગીકરણ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ