સુનાવણી / વધતાં કોરોના કેસ વચ્ચે લગ્ન માટે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે ગુજરાત સરકાર, હાઇકોર્ટમાં બતાવી તૈયારી

Amid rising corona, the Gujarat government may take a big decision for marriage

હાઈકોર્ટનો નિર્દેશ સરકાર કોવિડ ગાઈડ લાઈનનું ચુસ્તરીતે પાલન કરાવવા વિચારણા કરે, તેમજ સરકાર લગ્ન સમારોહમાં આવનાર લોકોની સંખ્યા નિશ્ચિત કરે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ