ઈઝરાયલ / કોણ છે ઈઝરાયલના નવા પીએમ નેફ્તાલી બેનેટ, જે સ્પેશિયલ કમાન્ડો પણ રહી ચૂક્યા છે

all about naftali bennett who replaced netanyahus as israel new prime minister

ઈઝરાયલના પીએમ બનનાર નેફ્તાલી બેનેટ સ્પેશિયલ ફોર્સના કમાન્ડો રહી ચૂક્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ