રેકોર્ડ / અમદાવાદના 6 વર્ષના બાળકે એવું કારનામું કર્યું કે વિશ્વના એન્જિનિયરો ચોંકી ગયા, સાથે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો

Ahmedabad 6 years old arham talsania world smallest computer programmer

6 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે બાળકો મુશ્કેલીથી ABCD અને 1થી 100 સુધી ગણતરી શિખી શકે છે. ત્યારે અમદાવાદના 6 વર્ષના અરહમ ઓમ તલસાનિયાએ એવું કારનામું કર્યું છે, જેનાથી મોટા-મોટા સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ચોંકાવી દીધા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ