પ્રોજેક્ટ / જમ્બો કાર્ગો પ્લેનમાં મેક્સિકોથી ગુજરાત લવાયા 65 વન્યજીવો, જામનગરમાં તૈયાર થઈ રહ્યું છે વિશ્વનું સૌથી મોટું Zoo

65 wild animals were brought from Mexico to Gujarat in a jumbo cargo plane

જામનગરમાં બની રહેલા વિશ્વના સૌથી મોટા પ્રાણી સંગ્રહાલય માટે મોક્સિકોથી સ્પેશિયલ કાર્ગો વિમાનમાં લાવવામાં આવ્યા 65 પ્રાણીઓ. આ પહેલા મે મહિનામાં મોરાક્કોથી લાવવામાં આવ્યા હતા પ્રાણીઓ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ