રાજ તિલકની તૈયારી / 44 ફૂટનો મુખ્ય ધ્વજદંડ, 5500 કિલો વજન, અયોધ્યા રામ મંદિર માટે અમદાવાદમાં ખાસ ટેકનિકથી બનાવાયા 7 ધ્વજસ્તંભ, બીજી આ વસ્તુઓ પણ કર્ણાવતીની

44 feet main flagpole, 5500 kg weight, 7 flagpoles made with special technique in Ahmedabad for Ayodhya, these other items...

અયોધ્યા ખાતે ભગવાન શ્રી રામનાં ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે રામ મંદિરમાં જે ધ્વજદંડ લગાવવામાં આવશે તે અમદાવાદ ખાતે બની રહ્યો છે. ત્યારે આ ધ્વદંડનાં દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ