સમીક્ષા / ધોરણ 10-12 બોર્ડના 15 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા પહેલા સરકારની આ માહિતી જાણી લેજો, શિક્ષણમંત્રીનો સંદેશ

 15 lakh students of standard 10-12 will appear for the board examination, Education Minister Jitu vaghani organized a...

આગામી સમયમાં યોજાનાર  SSC અને HSC બોર્ડની લાખો વિદ્યાર્થીઓ તણાવમુક્ત વાતાવરણમાં પરીક્ષા આપી શકે  તેવી વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉભી કરાઇ : શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ