સુવિધા / ફક્ત 1 ડોક્યૂમેન્ટની મદદથી આ રીતે ઘરે બેઠા બનાવી શકાશે લર્નિંગ ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, નહીં કરવા પડે આરટીઓના ચક્કર

with the help of aadhaar you will be able to get online learning driving license

નવું લર્નિંગ ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવવાને માટે તમારે હવે આરટીઓના ચક્કર કરવા પડશે નહીં. આ કામ તમે તમારા આધાર કાર્ડની મદદથી ઘરે બેઠા કરી શકો છો. તો જાણી લો આ માટેની ખાસ પ્રોસેસ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ