હુકમથી / એકલા કાર ચલાવતા હોય તો પણ પહેરવું પડશે માસ્ક, નહીંતર...

wear mast when you are alone in the car in Gujarat

આજથી કાર ચાલકોએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરવું પડશે. કારમાં એકલા હશો તો પણ માસ્ક પહેરવું પડશે. પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો કડકપણે અમલ કરાશે. માસ્ક વિના પકડાશો તો દંડ ભરવો પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ