ગૌરવ / EXCLUSIVE INTERVIEW : અમદાવાદમાં ભણેલી પાટીદાર યુવતી અમેરિકન નેવીમાં થઈ સિલેક્ટ

Vtv Exclusive 20 year old gujarati girl selected in us navy

ખાલી દહિં ખાઇને આર્મીમાં જોડાવાનું સાહસ એક ગુજરાતી છોકરીએ કરી બતાવ્યું છે અને એ પણ અમેરિકન નેવી માં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ