સોશ્યલ મીડિયા / “પોલીસ અમારી ઉપર દબાણ કરે એ નહીં ચલાવી લેવાય”  ટ્વીટરનું સત્તાવાર નિવેદન

Twitter official spokesperson publishes statement condemns police intimidation

માઈક્રો બ્લોગીંગ સાઈટ ટ્વીટરે સત્તાવાર નિવેદન આપીને આડકતરી રીતે મોદી સરકાર ઉપર દબાણ મુક્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ