જરૂરી વાત / સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે તુલસી, પરંતુ આ મુશ્કેલીઓ હોય તો ન કરતા સેવન

tulsi is very beneficial in terms of health but do not consume it in these health problems health tips

તુલસીને આયુર્વેદમાં ઔષધીય ગુણોનો ખજાનો માનવામાં આવે છે. તમામ રોગોમાં ઉપચાર માટે તુલસીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પરંતુ અમુક ખાસ પરિસ્થિતિમાં તુલસીનું સેવન તમારી મુશ્કેલી વધારી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ