કોરોના વાયરસ / અમેરિકામાં મંદીના કારણે ગુજરાતીઓ પોતાના ધંધાઓ સંકેલી રહ્યા છે, આટલા કરોડ લોકો બેકાર બન્યા

tours and travels business Gujarati America Covid-19 Effect

કોવિડ-19ને લઇને અમેરિકામાં મોટાભાગના ધંધા-રોજગાર પડી ભાંગ્યા છે. તેમાંય ખાસ કરીને ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ધંધાને ચલાવવો અઘરો બન્યો છે. ત્યારે અહીં અમેરિકામાં ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ધંધા સાથે સંકળાયેલા ગુજરાતીઓ પોતાના ધંધા બંધ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ