તમારા કામનું / ચોમાસામાં 'ધરતી પર સ્વર્ગ' બની જાય છે ગુજરાતનું સાપુતારા, અહીં આ 10 જગ્યાઓ જવાનું ચૂકતા નહીં

This place in Gujarat looks like 'heaven on earth' in monsoon, best destination for budget travel

ડાંગ જિલ્લામાં આવેલ સાપુતારા (Saputara) સમુદ્રથી 1083 મીટરની ઊંચાઇ પર આવેલું છે. સાપુતારામાં દૂર-દૂર સુધી ફેલાયેલી ખીણો અને અને જંગલોનું દ્રશ્યો લોકોને સૌથી વધુ આકર્ષિત કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ