મહામારી / આ વેક્સિન 'સર્વશ્રેષ્ઠ' નીકળી, કોરોનાના તમામ વેરિયન્ટની સામે 100 ટકા રક્ષણ, ICMR સ્ટડીમાં દાવો

The vaccine turned out to be 'the best', with 100 per cent protection against all variants of the corona, the ICMR study...

ઈન્ડીયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ એન્ડ રિસર્ચના સ્ટડીમાં કોવેક્સિન વેક્સિન કોરોનાના તમામ વેરિયન્ટની સામે કારગર હોવાનો તથા 77 ટકા રક્ષણ આપતી હોવાનો રાહતનો દાવો કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ