પ્રશ્નોત્તરી કાળ / શું કોવિડ વેક્સિનેશનની આડ અસરથી ખરેખર યુવાનોના હાર્ટ એટેકની ઘટનાઓ વધી? આરોગ્ય મંત્રીએ વાતને નકારી

The talk of heart attack in youth due to side effect of covid vaccine is baseless health minister

હાલ વિધાનસભા સત્ર ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે આજે પ્રશ્નોત્તરી કાળથી વિધાનસભા સત્રની શરૂઆત થવા પામી હતી. જેમાં આરોગ્યમંત્રી દ્વારા કોવીડ રસીની આડ અસરથી હાર્ટ એટેકનાં બનાવોનો પાયા વિહોણી ગણાવી હતી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ