ચિંતાજનક / અમદાવાદમાં વધતાં અકસ્માતનું કારણ આવ્યું સામે, પૂર્વ- પ્રશ્ચિમના હોટ સ્પોટ વિસ્તારો પણ જાહેર, ગત વર્ષમાં 1793 લોકોના થયો હતો એક્સિડન્ટ

The reason for the increase in accidents in Ahmedabad was revealed, the hot spot areas of East-East were also revealed, last...

અમદાવાદ શહેરમાં રોજ અકસ્માતોના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસે એક તારણ કાઢ્યું છે કે અકસ્માતો પાછળ સૌથી વધુ કારણ શું છે. મોબાઇલ ઉપર વાત કરવી અને ઓવર સ્પીડિંગના કારણે મોત થઈ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ