સુવિધા / મોદી સરકાર 500 રૂપિયામાં તમારા ઘર માટે સૌથી મોટી યોજના લાવવાની તૈયારીમાં, સંકટ સમયે લાગશે કામ

The Modi government is preparing to bring the biggest plan for your house at Rs 500, work will take time in crisis

મોદી સરકાર આવાસ સંબંધિત સુરક્ષા યોજના હોમ ઈન્સોરન્સ સ્કીમ લોન્ચ કરે તેવી સંભાવના છે. આ યોજનામાં મકાનના નુકશાનની સાથે સાથે સામાન અને પર્શનલ એક્સીડન્ટ કવરેજ પણ સામેલ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ