ઉત્સવ / ગુજરાતમાં અહીં થવાના છે 'ખાસ પ્રકારના' ગરબા, તમે પણ રમજો 'ટૅક તાળી' અને જીતો ઈનામો

Tech Taali Event Organized by Top FM

ગુજરાતમાં કોરોનાને પગલે આ વર્ષે ગરબાના આયોજન ઉપર પ્રતિબંધ લાગી જતા ખેલૈયાઓ નિરાશ છે. જો કે તેમનામાં ફરીથી ઉત્સાહનો સંચાર કરી દેવા અને 9 દિવસ 9 અલગ અલગ થીમ ઉપર નવા જ પ્રકારના ડિજિટલ ગરબા યોજીને ગરબારસિકોને દરરોજ અલગ અલગ પ્રાઈઝ જીતાડવા માટે TOP FM લઇને આવ્યા છે 'ટેક તાળી 2020'!

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ