શિક્ષણ / ગુજરાતમાં ક્યારે ખૂલશે શાળાઓ? સંચાલકોના દબાણ સામે જાણો શું છે સરકારનો મૂડ

State government may be opne 9th to 11 standerd school

શાળા સંચાલકો દ્વારા 9 થી 11ના વર્ગો શરૂ કરવા માટે DEOને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જેથી ટૂંક સમયમાં આ મામલે સરકારની કોર કમિટી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ