બજેટ 2021 / સોનાને લઈને સારા સમાચાર, મોદી સરકારે સસ્તુ સોનું ખરીદવા આપી તક

Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series XI before budget 2021

બજેટના દિવસે કેન્દ્ર સરકારે રોકાણકારોને સસ્તામાં સોનું ખરીદવાની ઉત્તમ તક આપી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ