પંચમહાલ / અર્થી પર બેસી રહ્યો, ચિતા શાંત ન થઈ ત્યાં સુધી સાથ ન છોડ્યો: પોપટનો પ્રેમ જોઈ ડાઘુઓ રડી પડ્યા

Sitting on the ground, the cheetah did not leave until it calmed down: seeing the love of the parrot, the spots wept.

Panchmahal Latest News: યુવકનું આકસ્મિક મૃત્યુ થતા તેની અંતિમ યાત્રામાં અબોલ પોપટે મિત્રતા નિભાવી, યુવક મંદિરે પોપટને પણ ચણ નાખતો હોઇ ખૂબ જ આત્મીયતાનો સંબંધ કેળવાયો હતો

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ