નિર્ણય / SBIના ગ્રાહકો માટે ખુબ સારા સમાચાર; હવેથી આ સૌથી મોટી ઝંઝટમાંથી મુક્તિ

SBI abolishes minimum balance requirement in depositors account

જો તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે SBIના ગ્રાહક છો તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે. હવે તમારે તમારા એકાઉન્ટમાં મીનીમમ બેલેન્સ જાળવી રાખવાની ઝંઝટ નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ