આઈપીએલ / IPLમાં નવી 2 ટીમોનો ઉમેરો, અમદાવાદ અને લખનઉને મળી એન્ટ્રી, જુઓ કોણે કેટલામાં ખરીદી

RPSG Group and CVC Capital Win Bids For Lucknow and Ahmedabad Franchises

IPLમાં હવે અમદાવાદ અને લખનઉની ટીમને સ્થાન મળ્યું છે. આરપી સંજીવ ગોયંનકા ગ્રુપે લખનઉની ટીમને 7,090 કરોડમાં તો CVC ગ્રુપની ઈરેલિયાએ અમદાવાદની ટીમને 5600 કરોડમાં ખરીદી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ