શિક્ષણ સમાચાર / 5 દિવસમાં આ સ્થિતિ છે તો સ્કૂલ શરૂ થયા બાદ શું થશે, હજુ આટલો સમય સ્કૂલ બંધ રાખો : વાલીઓની માંગ

 parents demand dont open school in Gujarat

રાજ્યમાં 23 નવેમ્બરથી સ્કૂલ શરૂ થવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. કોરોનાના કેસ વધતા સ્કૂલો બંધ રાખવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. સ્કૂલ શરૂ ન કરવા માટે ફરી માગ ઉઠી રહી છે. દિવાળીમાં રાજ્યભરમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ