મહામારી / કોરોનાના દરેક પ્રકાર પર અસર કરતી નવી વૅક્સિન તૈયાર, કિંમત માત્ર 75 રૂપિયા

new vaccine may provide protection against current forms of kovid 19 scientists

કોરોનાના દરેક સ્વરુપ પર અસર કરતી એક નવી વેક્સિન બનાવાઈ છે અને તેની કિંમત 75 રુપિયા રાખવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ